Szyby

Budowa szyby zespolonej

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom szyba zespolona jednokomorowa może chronić przed utratą ciepła,
zabezpieczać przed nadmiernym nagrzewaniem,
chronić przed hałasem i stanowić czasową ochronę przed włamaniem.
Budowa szyby zespolonej

Typy szyb

ciepłochronne

Zastosowanie szkła ciepłochronnego zapewnia nam:
- oszczędność energii cieplnej
- optymalną temperaturę w pomieszczeniu
- wysoką przepuszczalność światła
- zmniejszenie przepuszczalności promieniowania UV
- ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery

 

dźwiękochłonne

Ochrona przed hałasem musi być stosowana
wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować źródła hałasu.
W takich przypadkach mamy do czynienia
z zespolonymi szybami dźwiękochłonnymi.

przeciwsłoneczne

Ze względu na wygląd szkła i jego wpływ na redukcję
promieniowania słonecznego szkła przeciwsłoneczne
można podzielić na:
- absorbcyjne
- refleksyjne

Podstawowymi kolorami, w jakich występują szkła
przeciwsłoneczne to niebieski, zielony, brązowy i szary.

bezpieczne

Szyby bezpieczne stanowią skuteczną ochronę przed włamaniem i pokaleczeniem w pomieszczeniach mieszkalnych i w miejscu pracy.
W wersji z wielowarstwowymi szybami bezpiecznymi, także po próbie włamania szyba pozostaje w ramach okiennych, nie powodując powstania otworu umożliwiającego dostęp do pomieszczenia. Pozwala to na uniknięcie dalszych szkód, wyrządzanych przez przypadkowych przestępców. Bezpieczne szyby SANCO Safe chronią nie tylko przed włamaniem. Ich użycie oznacza także spełnienie wszystkich wymogów prawno-budowlanych, obowiązujących przy oszkleniach sufitowych i zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w domach mieszkalnych, ogrodach zimowych i budynkach publicznych.

Naszym dostawcą szyb jest firma WIM.